Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Informacje o wynikach naborów


Nabory wniosków zakończone


Informujemy, iż odbyły się już wszystkie nabory w ramach Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. Obecnie realizowane są projekty, dla których zostało przyznane dofinansowanie. Dla Polski w chwili obecnej nie są przewidziane kolejne nabory w ramach funduszu.


Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy owocnych badań!


VI NABÓR 2013

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2013 roku VI naboru wniosków dofinansowano łącznie 66 wniosków:

- 15 aplikacji z Polski;
- 5 z Bułgarii;
- 14 z Czech;
- 7 z Litwy;
- 4 z Łotwy
- 2 z Estonii;
- 19 z Rumunii.

24 marca 2014 roku Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 15 projektów badawczych z Polski, spośród 59 pozytywnie ocenionych wniosków. Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w VI naborze ponad
1 100 000 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (15) stanowią 23% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (66).

Zapraszamy do zapoznania się z =>Press release z dn. 26 marca 2014


V NABÓR 2012

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2012 roku V naboru wniosków dofinansowano łącznie 80 wniosków:

- 23 aplikacji z Polski;
- 14 z Czech;
- 24 z Rumunii;
- 8 z Bułgarii;
- 5 z Estonii;
- 6 z Łotwy.

25 marca 2013 roku Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 23 projektów badawczych z Polski, spośród 52 pozytywnie ocenionych wniosków. Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w V naborze ponad
1 800 000 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (23) stanowią 29% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (80).

Zapraszamy do zapoznania się z =>Press release z dn. 28 marca 2013


IV NABÓR 2011

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2011 roku IV naboru wniosków dofinansowano łącznie 58 wniosków:

- 21 aplikacji z Polski;
- 21 z Czech;
- 7 z Rumunii;
- 4 z Bułgarii;
- 3 z Estonii;
- 2 z Łotwy.

Ze złożonych 84 wniosków z Polski, 81 aplikacji zostało poddanych ocenie jakościowej. 29 marca 2012 Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 21 projektów badawczych z Polski (26% ocenianych wniosków). Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w IV naborze 1 762 662,50 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (21) stanowią 36% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (58).

Zapraszamy do zapoznania się z => Press release z dn. 11 kwietnia 2012


III NABÓR 2010

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 listopada 2010 roku III naboru wniosków złożono:

- 84 aplikacje z Polski;
- 31 z Czech;
- 19 z Węgier;
- 18 ze Słowacji;
- 9 z Estonii;
- 5 z Łotwy.

Ze złożonych 84 wniosków, 79 aplikacji zostało poddanych ocenie jakościowej. 24 marca 2011 Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 29 projektów badawczych z Polski, na 79 ocenionych merytorycznie projektów (37% ocenianych wniosków). Łącznie przyznane dofinansowanie dla polskich projektów wynosi w III naborze 2 597 600 franków szwajcarskich. Polskie projekty badawcze (29) stanowią 44% wszystkich dofinansowanych w tym naborze aplikacji (66).

Zapraszamy do zapoznania się z => Press release z dn. 31 marca 2011


II NABÓR 2010

Informujemy, iż w ramach zakończonego 1 kwietnia 2010 roku II naboru wniosków złożono:

- 58 aplikacji z Polski;
- 20 z Węgier;
- 15 z Litwy;
- 7 ze Słowenii;
- 6 z Estonii.

26 sierpnia 2010 Komitet Sterujący podjął decyzję o dofinansowaniu 26 projektów badawczych z Polski, na 58 złożonych aplikacji (45% złożonych wniosków).
Zapraszamy do zapoznania się z => Press release z dn. 8 września 2010
Zapraszamy do zapoznania się z => Listą projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II naboru.


I NABÓR 2009


Szanowni Państwo,

na podstawie => informacji przekazanych 14 kwietnia 2010 przez CRUS mamy przyjemność poinformować, iż zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach I otwartego naboru (termin składania aplikacji: do 1 listopada 2009).

Łącznie spłynęło 77 wniosków, dofinansowanie uzyskało 26 projektów (ponad 33%), z czego 13 z Polski na ponad
1 000 000 CHF.
Dofinansowanie otrzymał również 1 projekt z Estonii oraz 12 projektów z Czech.

Projekty będą realizowane w:

- kantonalnych uniwersytetach (16);
- Swiss Federal Institute of Technology (7);
- instytutach badawczych (3).

W podziale na płeć 12 badaczy to kobiety a 14 to mężczyźni.

Całkowita kwota rozdysponowana w tym naborze to ponad 1 900 000 CHF:

- 1 021 500 CHF dla Polski;
- 800 000 CHF dla Czech;
- 78 500 CHF dla Estonii.

Zapraszamy do zapoznania się z => Listą projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I naboru.