Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Formularze wniosków

Formularze wniosków

Formularze aplikacyjne oraz szczegóły dotyczące procesu składania wniosków dostępne są na stronie:

http://www.sciex.ch

Część wniosku Zawartość Sposób wypełnienia/złożenia
F-1: Junior researcher dane osobowe oraz informacje o projekcie wypełniane przez aplikującego stypendystę dokument Word (.doc)
F-1 - Diploma skan dyplomu stypendysty dokument Adobe (.pdf)
F-1 - CV of the Fellow CV aplikującego stypendysty dokument Word (.doc)
F-2a: Home Mentor dane osobowe oraz informacje o projekcie wypełnianie przez opiekuna naukowego z instytucji macierzystej dokument Word (.doc)
F-2a-CV: Home Mentor CV opiekuna naukowego z instytucji macierzystej dokument Word (.doc)
F-2b: Host Mentor dane osobowe oraz informacje o projekcie wypełnianie przez mentora ze szwajcarskiej instytucji goszczącej dokument Word (.doc)
F-2b-CV: Host Mentor CV mentora ze szwajcarskiej instytucji goszczącej dokument Word (.doc)
F-3a: Agreement of sending home institution Oświadczenie instytucji macierzystej skan - dokument Adobe (.pdf) oraz wersja papierowa z oryginalnym podpisem i pieczątką
F-3b: Agreement of the host institution Oświadczenie instytucji goszczącej skan - dokument Adobe (.pdf) oraz wersja papierowa z oryginalnym podpisem i pieczątką
F-4: Performance Agreement Porozumienie o współpracy między instytucją przyjmującą a Komitetem Sterującym Sciex-NMSch dokument Word (.doc) oraz wersja papierowa z oryginalnym podpisem i pieczątką
T-2: Self-assessment Checklist English Level B2 Test potwierdzający znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 załączenie do dokumentacji nie jest konieczne

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się ze wskazówkami dla głównego wnioskodawcy - instytucji szwajcarskiej:
ikonka_pdf.jpgGuidelines for Main Applicants