Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Kontakt

Fundusz Stypendialny

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/022 46 31 000
fax +48/022 46 31 028
sciex@frse.org.pl


Adresy stron internetowych instytucji współpracujących:

swissuniversities - Instytucja Pośrednicząca
http://www.sciex.ch

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Punkt Kontaktowy Funduszu
http://www.frse.org.pl

EURAXESS Polska
http://www.euraxess.pl

EURAXESS Switzerland
http://www.euraxess.ch

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Krajowa Instytucja Koordynująca
http://www.programszwajcarski.gov.pl


Przydatne adresy:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/en/Home/Swiss_Contribution_to_Poland